سامانه های پیامکی از بانک شماره های مختلفی مانند ارسال استانی و شهری – ارسال بر اساس پیش شماره – ارسال مشاغلارسال به دکل های BTS ایرانسل – ارسال منطقه ای و ارسال کدپستی جهت ارسال تبلیغات استفاده میکنند که ارسال کدپستی در ارسال های منطقه ای نسبتا هدفمندتر به نظر میرسد. اما ارسال پیامک از روی نقشه امکان جدیدی است که از روی دیتا بیس کدپستی بناگذاری شده است. در واقع شماره های مناطق پستی را در نقشه دیجیتالی مانند نقشه گوگل برایتان آماه کرده ایم. شما در محیط سامانه پیامک از قسمت ارسال پیامک ارسال از روی نقشه را انتخاب و بعد شهر مورد نظر را انتخاب میکنید تا نقشه دیجیتالی شهر مورد نظر برایتان نشان داده شود. همانطور که از تصویر فوق هم مشخص هست مناطق مختلف روی نقشه به بلوکهای کوچک قابل انتخاب تقسیم شده اند که شما میتوانید از روی نقشه منطقه مورد نظر روانتخاب کنید و به اون مناطق متن تبلیغاتی خودتون رو در قالب پیامک ارسال کنید.

ارسال اس ام اس به دکل ایرانسل BTS
>

ارسال اس ام اس ابوه از روی نقشه گوگل

ارسال پیامک از روی نقشه برای کدام شهرها ممکن میباشد؟

همانطور که در قبل هم اشاره کردیم ارسال پیامک از روی نقشه گوگل با دیتابیس کدپستی مناطق پایه گذاری شده و بصورت دستی برنامه نویسی شده است و درحال تکمیل این پروژه هستیم و روز به روز شهرها و مناطق جدید را به این نقشه اضافه میکنیم. ولی در حال حاضر ارسال از روی نقشه برای شهرهای:

تهران – مشهد – کرج – اصفهان – تبریز – اهواز – بندرعباس – همدان – گرگان – کرمانشاه – زاهدان – بابل – اسلامشهر – آمل و قزوین

آماده شده و قابل استفاده برای کاربران و نمایندگان زیرمجموعه مکث اس ام اس میباشد.

ارسال از روی نقشه برای همراه اول یا ایرانسل؟

ارسال اس ام اس از روی نقشه

شاید این سوال برایتان پیش بیایدکه ارسال از روی نقشه برای ایرانسل یا همراه اول ممکن میباشد؟ در این نوع ارسال به هردو اپراتور همراه اول و ایرانسل میتوان ارسال کرد و میتوانید انتخاب کنید که به شماره های موجود از هر اپراتور به چه تعدادشان ارسال شود.