پنل پیامک مدارس

سامانه پیامک برای مدارس - ارسال پیامک به اولیا

سامانه پیامک برای مدارس – ارسال پیامک به اولیا

در گذشته مدیران مدارس برای ارتباط با اولیا دانش آموزان باید تلفنی به آنها اطلاع میدادندکه اینکار بسیار زمانبر بود و مشکلات خاص خودش را داشت. از طرفی هم تماس تلفنی هزینه هایی را برای مدارس در پی داشت. در نتیجه وقت و هزینه دیگری صرف تایپ دعوتنامه اولیا برای جلسه اولیا و مربیان میشد […]
View more
سوالی دارید ؟