نحوه ی ارسال آیدی تلگرام و اینستاگرام و شماره تماس با پیام کوتاه