قابلیت ارسال پیامک با نام تجاری بر روی خطوط همراه اول و ایرانسل