برنامه زمانبندی برای ارسال پیامک

پیامک هدفمند چیست؟

پیامک هدفمند چیست؟

روزانه مردم پیامک های تبلیغاتی بسیاری را دریافت می کنند اما چند درصد از این پیامک هدفمند به شمار می آیند و فیدبک مناسبی دارند؟ همانطور که می دانید آمار بازخورد پیامک واقعا دیوانه کننده می باشد و نمی توان گفت که این روش از بازاریابی منسوخ شده و بلا استفاده است. شما می توانید […]
View more
سوالی دارید ؟