بازگشت پیامک های ارسال نشده

روند بازگشت پیامک های ارسال نشده

روند بازگشت پیامک های ارسال نشده

کاربران پنل اس ام اس اغلب اوقات مشاهده می کنند که پس از ارسال پیامک هایشان تعدادی از آنها ارسال نمیشوند و هزینه مربوط به ارسال این پیامک ها به حساب کاربریشان عودت می شود. امروز در این مقاله می خواهیم روند بازگشت هزینه ارسال به بلک لیست را بررسی کنیم. به عنوان مثال کاربری […]
View more
سوالی دارید ؟