چگونه به پیش شماره های همراه اول پیامک ارسال کنیم؟

چگونه به پیش شماره های همراه اول پیامک ارسال کنیم؟