وب سرویس ارسال پیامک چیست؟

وب سرویس ارسال پیامک چیست؟