خطوط پیامکی به خطوطی گفته میشود که جهت ارسال پیامک انبوه یا اطلاع رسانی ، از آن استفاده میشود ،‌خطوط پیامکی با پیش شماره های ۱۰۰۰ ،۲۰۰۰، ۳۰۰۰، ۵۰۰۰ و ۰۲۱ و ۰۲۶ قابل ارائه می باشد.

اپراتورهای پیامک شرکت های مستقلی هستند که شماره پیامکی با پیش شماره های مختلف را عرضه می کنند ولی ما آنها را در یک سامانه پیامک برای شما ارایه میکنیم.
تفاوت خطوط پیامکی مختلف
شماره های ۱۰۰۰، ۲۰۰۰، ۳۰۰۰ و ۰۲۱ از طرف مخابرات به اپراتورهای مختلف تخصیص داده شده اند.

تفاوت خطوط پیامک در اپراتور ارائه دهنده و سیاست کاری آنها می باشد.

به عنوان مثال ارسال پیامک از طریق خطوط ۵۰۰۰ و ۰۲۱ نسبت به سایر خطوط ارزانتر است

یکی از دلایل عمده تفاوت این موضوع سیاست ارائه این خطوط توسط اپراتورهای پیام کوتاه می باشد.
خطوط پیامکی عمومی رند
هدیه پنل پیامک مکث به تمامی مشتریان ، مجموعه ای از خطوط پیام کوتاه رند عمومی می باشد که […]