3000505

/برچست:3000505

خطوط پیامکی رند عمومی

خطوط پیامکی به خطوطی گفته میشود که جهت ارسال پیامک انبوه یا اطلاع رسانی ، از آن استفاده میشود ،‌خطوط پیامکی با پیش شماره های 1000 ،2000، 3000، 5000 و 021 و 026 قابل ارائه می باشد. اپراتورهای پیامک شرکت های مستقلی هستند که شماره پیامکی با پیش شماره های مختلف را عرضه می کنند ولی ما آنها را در یک سامانه پیامک برای شما ارایه میکنیم. تفاوت خطوط پیامکی مختلف شماره های 1000، 2000، 3000 و 021 از طرف مخابرات به اپراتورهای مختلف تخصیص داده شده اند. تفاوت خطوط پیامک در اپراتور ارائه دهنده و سیاست کاری آنها می باشد. به عنوان مثال ارسال پیامک از طریق خطوط 5000 و 021 نسبت به سایر خطوط ارزانتر است یکی از دلایل عمده تفاوت این موضوع سیاست ارائه این خطوط توسط اپراتورهای پیام کوتاه می باشد. خطوط پیامکی عمومی رند هدیه پنل پیامک مکث به تمامی مشتریان ، مجموعه ای از [...]