ارسال پیام های کوتاه یادآوری

/برچست:ارسال پیام های کوتاه یادآوری

نظم دادن به آخر سال با اس ام اس

هر ساله در ایام نزدیک به سال نو همه افراد در حال تدارک شرایط و لوازم مربوط به تحویل سال جدید هستند، خریدها ،‌تماس های تبریک و انجام امور عقب افتاده و یا باقیمانده کارها در این زمان از سال ، بیشتر از کل سال می باشد. حجم کارها و زمان کوتاه کاری و دغدغه های سال نو باعث می شود تا اغلب برخی از امور که حتی ممکن است بسیار مهم و ضروری باشند فراموش شوند و به صورت کامل انجام نگیرند. می توان از راه های بسیاری برای نظم دهی به حجم انبوه کارهای آخر سال استفاده کرد از قبیل نوشتن یادداشت ، اعلام کارها از طرف مدیران، نوت های زماندار و..... ، اما هر یک از این روش ها می تواند ضعف هایی نیز به همراه داشته باشد. یکی از متدهایی که می توان به عنوان پیشنهاد ارائه داد ارسال پیام های کوتاه یادآوری و یا زمان دار [...]