ارسال پیامک متناظر چیست؟

/برچست:ارسال پیامک متناظر چیست؟

ارسال پیامک متناظر

نحوه ارسال پیامک متناظر: پیامک متناظر یا نظیر به نظیر یعنی پیامکی که هر متن آن که برای هر شماره ارسال می گردد حاوی متن و مشخصات کاملا متغیر با شماره دیگر است و به طور گروهی ارسال می شود به طور مثال: آقای .... لطفا برای این که پنلتان غیر فعال نشود مدارک خود را برای ما ارسال فرمایید.و یا خانم.... در تاریخ ..... موعد سر رسید وی ای پی شما میباشد .شما در این نوع از ارسال به هر شماره موبایل متن مربوط به خود آن شخص را ارسال می کنید، و کاملا این کار را به صورت گروهی و انبوه انجام خواهید داد. برای شروع ارسال متناظر ابتدا به بخش انواع ارسال ها مراجعه میکنیم سپس از پنجره باز شده گزینه ارسال متناظر را انتخاب کرده و از پنجره باز شده فایل نمونه را دانلود مینمایید. ارسال متناظر در پنجره باز شده ابتدا (دانلود فایل [...]