ارسال پیامک انبوه براساس پیش شماره شهر ها
لابد از خود میپرسید وقتی که ماژول ارسال پیامک بر اساس کدپستی را در اختیار داریم پس ارسال بر اساس پیش شماره چه برتری میتواند داشته باشد! جواب اینست که ارسال بر اساس کدپستی تمام نیاز ها را نمیتواند برطرف کند و در برخی شرایط کارایی کاملی ندارد. مثلا اگر کسی بخواهد یک تبلیغ گسترده در کل سطح شهر انجام دهد حتما باید کدپستی مناطق را بداند؟ نه. یا اگر کسی مایل است با هزینه ی کم به تمام یا قسمتی از شماره موبایل های یک شهر کوچک یا شهرسان کوچک پیامک تبلیغاتی ارسال کند “ارسال بر اساس پیش شماره شهر ها” گزینه مناسبی است.

ارسال براساس پیش شماره یک ارسال پیامک هدفمند با تفکیک سیم کارت دائمی و اعتباری / تفکیک استان / تفکیک شهر / و انتخاب پیش شماره های موجود در آن شهر است.

در این نوع از ارسال پیامک انبوه شما […]