پنل ارسال پیامک کاربردهای وسیع و نامحدودی دارد که هرکس بسته به نوع نیاز و ابتکارش از آن استفاده میکند که عمده کاربردها در موارد زیر است:

 
ارسال پیامک گروهی و تکی
این نوع از ارسال ها برای مواردی میباشد که ما شماره تلفن مخاطب و یا مخاطبین را میدانیم وبعبارتی آنها را میشناسیم و برای اطلاع رسانی برای آنها پیامک ارسال میکنیم:

اطلاع رسانی جلسات بین همکاران و پرسنل
اطلاع رسانی لغو جلسه
اطلاع دهی اخبار جدید کاری به پرسنل
اعلام بخشنامه های جدید به عاملین
اعلام شروع کلاس های جدید
اعلام شروع ثبت نام ترم جدید
اعلام لغو ناگهانی کلاسها
اعلام آوردن اجناس جدید به مشتریان
اعلام تخفیف های جشنواره ای
ارسال پیامک تبریک و تهنیت در مناسبت های مختلف
دریافت نظرات
پاسخ به سوالات
و …

 
ارسال پیامک تبلیغاتی انبوه
این نوع از ارسال ها نیز برای تبلیغات یا اخبار و اطلاع رسانی در سطح کشور و شهر  و مناطق میباشد که در این نوع ارسالها ما دریافت کنندگان پیامک را نمیشناسیم و از […]