ارسال اسمس انبوه

/برچست:ارسال اسمس انبوه

ارسال اس ام اس انبوه

ارسال پيامك انبوه اكثر موارد براي تبليغات بكار ميرود كه به همين علت ارسال پيامك تبليغاتي نيز خوانده ميشود و اين امكان در بخش تبليغات پنل اس ام اس مكث گنجانده شده است و ابزارها و معيار هاي مختلفي براي ارسال اس ام اس انبوه وجود دارد.   ارسال پيامك براساس پيش شماره: اين نوع از ارسال اس ام اس تبليغاتي را ميتوان ارسال بر اساس شهر يا ارسال كشوري نيز ناميد. ابتدا از داخل پنل منوي تبليغات قسمت ارسال كشوري را انتخاب ميكنيم در صفحه ي باز شده به ترتيب نوع سيمكارت هدف را انتخاب ميكينيم (دائمي يا اعتباري) بعد استان و بعد شهرستان مورد نظر را انتخاب ميكنيم. ارسال كشوري اس ام اس مانند تصوير فوق كه قسمتي از شهر هاي استان تهران را نشان داده شده است.   ارسال پيامك با تفكيك كوچه و محله: همانطور كه از اسمش پيداست در اين روش از ارسال [...]