ارزش سرمایه گذاری

/برچست:ارزش سرمایه گذاری

سود حاصل از تبلیغات را به چه صورت افزایش دهیم؟

به عنوان صاحب یک تجارت باید همیشه مطمئن باشید که همیشه تلاش های شما به ثمر خواهند رسید و هیچگاه بابت تبلیغاتی که سودی برای شما نخواهند داشت سرمایه گذاری نکنید. باید مطمئن شوید که کمپینی که قرار است به راه بیاندازید، ارزش سرمایه گذاری دارد یا نه؟ ما همیشه خواهان موفقیت شما هستیم و میخواهیم با قدرت هر چه بیشتر بهترین تاثیر را در سرمایه گذاری تان داشته باشید. برای اینکه بتوانید در تجارت خود موفق باشید باید میزان سود دهی و بازگشت سرمایه را محاسبه کنید. تعیین اهداف به طور مثال شما میخواهید به مشتریان خود 20٪ تخفیف ارائه بدهید، بنظرتان ارسال چه تعداد پیامک برای جذب مشتری و با ارزش بودن سرمایه گذاری تبلیغاتی، مناسب می باشد؟ برای هر فرد ممکن است متغیر باشد. ممکن است تعدادی عضویت 10 نفر را هم موفقیت در سرمایه گذاری خود بدانند. موفقیت از دیدگاه افراد مفاوت، مختلف است و ممکن [...]