ارتباط راحت تر با کارکنان

/برچست:ارتباط راحت تر با کارکنان

ایجاد انگیزه کاری در پرسنل بوسیله پیامک

بررسي ها نشان میدهد که عامل اصلی موفقيت كشورهاي توسعه يافته در سازمان ها و ادارات ، نيروي انساني متخصص، خلاق و با انگيزه آنها بوده است. نگاهي به موفقيت كشورهايي همانند چین ، آلمان و آمریکا در تولید طي سال هاي اخير نشان مي دهد كه عامل مهم پيشرفت اين كشورها و شركت هاي بزرگ آنها، نيروي انساني با انگیزه و با شور و ذوق بوده است. در دنياي رقابتي امروز، سازمان ها و شركت ها براي موفقيت در عرصه تولید ، به نیرویی با انگیزه و هدفدار نیازمندند . در واقع ثروت اصلی یک سازمان نیروی انسانی ان میباشد و بدون نيروي انساني شاداب و توانمند، موفقيت در اين عرصه و در دنياي پر رقابت امروز كاري سخت و نشدني است. ایجاد محیط کار شاداب، توجه به نظرات و علایق و پیشنهادات کارکنان، فعالیت های جمعی خارج از محیط کار و حمایت معنوی از خانواده های کارکنان قدرت [...]