ارتباط بیشتر با مردم

/برچست:ارتباط بیشتر با مردم

کاربرد سامانه پیام کوتاه برای ادارات و سازمان ها

با راه اندازی سامانه پیام کوتاه می توانید برای گسترش امورات ادارات و یا سازمان های خود خدمات زیر را ارائه کنید : انتشار اخبار اداره با استفاده از امکانات پنل اس ام اس میتوانید هفتگی اخبار مربوط به اداره را از طریق ارسال پیام کوتاه به اطلاع کارمندان برسانید. دریافت پیشنهادات ،‌انتقادات و گزارشات مردمی یکی از روش هایی که باعث ارتباط بیشتر با مردم میشود ،دریافت انتقادات و یا پیشنهادات میباشد، میتوانید با ارائه خط اختصاصی از مراجعین بخواهید که با ارسال پیام کوتاه نظر و یا انتقاد خود را در مورد نحوه خدمات رسانی و یا برخورد کارمندان با ارباب رجوع را به اطلاع شما برسانند. با دریافت این نوع پیامک ها شما میتوانید پیشرفت چشمگیری در کار خود داشته باشید. ارسال پیامک انگیزشی به کارمندان این روش میتواند در روحیه بخشی کارمندان اثر مثبتی را داشته باشد. میتوانید با ارسال متن های کوتاه انگیزشی و یا [...]