اخبار و خدمات جدید بیمه

/برچست:اخبار و خدمات جدید بیمه

کاربرد پنل پیامک برای دفاتر بیمه

امور بیمه خدماتی می باشد که تمام مردم به آن نیاز دارند، اما برای گسترش این کار تنها اتکا کردن به بازار وسیع آن کافی نمیباشد، باید یک راه تبلیغاتی مفید را برای این هدف انتخاب کنید که بازاریابی پیامکی به علت امکانات و امتیازهای مفید و کارآمد بودن، میتواند یک روش موفقیت آمیز برای تبلیغات دفاتر بیمه باشد. در این مطلب به چند نمونه از کاربردهای پیامک و بازاریابی پیامکی برای دفاتر بیمه اشاره می کنیم. باتوجه به مزایا و خدمات بیمه خود، بازار هدف را مشخص کنید میتوانید با استفاده از بانک موبایل طبقه بندی شده در سامانه پیام کوتاه مکث اس ام اس از قبیل: بر اساس جنسیت، محل سکونت، سن،کد شهر و یا استان، محله، صاحبان شغل و اصناف و.... برای مشتریان هدفمند با کار خود پیامک ارسال کنید. هشدار اتمام زمان بیمه و یا تمدید بیمه برای این منظور بهترین و سریعترین راه ارسال پیام [...]