آرایشگاهها

/برچست:آرایشگاهها

نوبت دهی پیامکی چیست؟

از طریق این امکان شما قابلیت نوبت دهی هوشمند بصورت پیامک را خواهید داشت،‌کاربرد این قسمت بیشتر برای اموراتی می باشد که با تعیین وقت قبلی ویزیت میشوند. مانند نوبت دهی مطب پزشکان, دندانپزشکی و آرایشگاهها و ... به طور مثال شما یک مطب دندانپزشکی دارید و از ساعت 16 الی 22 هر روز بیماران را ویزیت میکنید، میتوانید با استفاده از این امکان برای بیماران خود با تفکیک هر فرد با پیامک نوبت داده شود، همچنین میتوانید فواصل بین هر نوبت را که فرضا 30 دقیقه می باشد را نیز تعیین کنید و برای هر بیمار وقت مشخص ارسال شود، به طور مثال برای یک بیمار که با ارسال کلمه کلیدی  VISIT به شماره اختصاصی شما پیامک ارسال کرده است ،ساعت 16 برایش زمان ویزیت ارسال میشود و به همین ترتیب برای بیمار بعدی با توجه به زمان تعریف شده از طرف شما ساعت 16:30 ، زمان ملاقات ارسال [...]